Nấm Linh Chi

TPCN: Nấm linh chi hàn quốc cao cấp

1.600.000₫ 2.500.000₫

Cao Linh Chi Đỏ YoungJi

800.000₫ 1.500.000₫

Cao Linh Chi Núi Gold KGS

650.000₫ 1.000.000₫