Nhung Hươu

 Viên Nhung hươu cigapan Nga

300.000₫ 470.000₫

sừng hươu

10.000.000₫

Bột nhung hươu

2.500.000₫

Cao Ban Long Siberia

1.200.000₫

Nhung hươu tươi Siberia Nga

1.200.000₫ 1.600.000₫

Viên Nhung Hươu Siberia

240.000₫ 400.000₫

Tinh chất nhung hươu Pantocrin

300.000₫ 600.000₫